Відтворення

Фізіологія і патологія відтворення, основи андрології, технологічні карти та програми відтворення.

Отримуйте корисні новини!

Безкоштовно підпишіться та отримуйте нові корисні статті про свинарство раніше ваших конкурентів!
П'ятниця, 03 березня 2017 09:03
  • Залишити коментар

На якість сперми кнурів-плідників впливають різні фактори – починаючи від її отримання до використання.

Ведучи мову за фактори які впливають на якість сперми необхідно розглянути нормативні показники нативної (свіжо отриманої) сперми кнурів та провести її правильну оцінку – візуальну (об’єм, колір, запах і консистенція) та лабораторну (рухливість, концентрація, густина, вміст патологічних форм сперміїв, живих і мертвих сперміїв та визначення виживаності та повноцінності секрету придаткових статевих залоз).

Показники якості нативної сперми кнурів-плідників наступні: об’єм – 100 мл і більше, рухливість – 70 % і більше, концентрація в 1 мл – 100 млн і більше, колір – білий з сіруватим відтінком, рН – 7,2-7,5 та кількість патологічних форм

– не більше 20 %.

Зниження показників нативної сперми буде призводити до неефективного та безрезультатного її використання. Однак, необхідно також і контролювати розріджену сперму: ступені розрідження, умови зберігання, використання та вибір правильного синтетичного середовища. Допускається до використання розріджена сперма з концентрацією не менше 100 млн в 1 мл та рухливістю не менше 6 балів.

На сьогоднішній день одним з найбільш поширених методів отримання сперми у кнурів–плідників є мануальним метод (отримання сперми рукою) на фантом-чучело свиноматки або підставну тварину. За використання даного методу дещо змінилася техніка отримання сперми порівняно з штучною вагіною та конструкція чучел. Відповідно до цього збільшилися фактори негативного впливу на якість сперми кнурів.

Конструкції чучел які сьогодні застосовуються самі різноманітні та виготовлені з різного матеріалу (метал, пластик, дерево). Однак, при конструюванні чи купівлі чучел необхідно враховувати потреби кнурів-плідників та забезпечувати у них повноцінний прояв статевих рефлексів. Оскільки мануальний спосіб отримання сперми потребує спеціальної конструкції чучела. Особливо часто проблема з чучелом виникає коли в ньому немає бокових вирізів або косих зрізів (рис. 1).

 

Nepravylna konstrukciya chuchela

Рисунок 1 – Неправильна конструкція чучела

 

В наслідок цього технолог з отримання сперми змушений сильно згинати статевий член (під кутом 90 і більш), при цьому міцно його стискувати, що викликає у плідника больову реакцію (стрес), гальмує рефлекс еякуляції, внаслідок чого об’єм еякуляту різко знижується, а в еякуляті з’являються нежиттєздатні спермії.

За використання саморобних металевих чучел збільшилася ймовірність травмування головки статевого члена кнура до внутрішньої стінки чучела в наслідок його корозії (рис. 2).

 

Koroziya metalevogo chuchela

Рисунок 2 – Корозія металевого чучела


Найчастіше це можливо за невчасного та неправильного підставляння руки техніком штучного осіменіння та корозія самого матеріалу. Техніки штучного осіменіння майже ніколи не заглядають під низ чучела, керуючись при цьому правилом “зверху чисто значить нормально”.

У кнурів-плідників препуцій, на відміну від інших видів самців, має дивертикул (сліпий мішок), який розташовується між нижньою черевною стінкою і препуціальним мішком в якому накопичується сеча, секрет залоз (смегма) та залишки еякуляту, що створює агресивне середовище шкідливе для сперми. Об’єм дивертикула може становити 30–50 мл у 8 місячних кнурів і 350–400 мл у 2 річних кнурів. Запах вмістимого дивертикула майже завжди нагадує запах гниючої сечі, жовтого, жовто-бурого або жовто-вишневого кольору з великим вмістом мікроорганізмів. Контакт даного середовища з спермою призводить до втрати рухливості сперміїв, а осіменіння свиноматок такою спермою призводить до збільшення відсотку ембріональної смертності та неплідності. Тому, при отриманні сперми у кнурів мануальним методом необхідно застосовувати подвійну вінілову рукавичку та проводити масаж препуція після зістрибування кнура на чучело.

Категорично забороняється використовувати латексні рукавички для отримання сперми, оскільки після контакту сперми з латексом сперміїв втрачають рухливість.

На отримання якісної сперми від кнура впливає і режим його використання (залежно від віку, темпераменту та стійкості прояву статевих рефлексів). Враховуючи той акт, що сперміогенез відбувається впродовж 40 діб – порушення режиму експлуатації плідників впливає на якість сперми в першу чергу через появу в еякуляті незрілих (юних) сперміїв нездатних до запліднення.

Головним правилом експлуатації кнурів має бути використання плідника не більше одного разу на добу.

На сьогоднішній день існують різноманітні режими використання кнурів-плідників. Найбільш поширеним є помірний режим експлуатації – 2 садки на тиждень, 8 садок на місяць, 100 садок в рік.

Одним з важливих факторів впливу на якість сперми кнурів (на який дуже рідко звертають увагу технологи з отримання сперми) є осмотичний тиск середовища, яке використовують для розрідження сперми. Необхідно, щоб середовище з яким контактує сперма було ізотонічним – осмотичний тиск в середовищі дорівнював осмотичному тискові в середині сперміїв. Доволі часто задають запитання на скільки важливо дотримуватися об’єму дистильованої води для приготування середовища з метою подальшого розрідження сперми. Наприклад середовище необхідно розчинити в 1 л дистильованої води а інколи допускають коливання  50–100 мл, що ж ми отримуємо в результаті. Збільшення об’єму дистильованої води для приготування середовища призводить до зниження осмотичного тиску в середовищі (гіпотонічний розчин) в наслідок чого спермії швидко набрякають і гинуть в результаті високого внутрішньоклітинного тиску, тоді як зменшення об’єму дистильованої води призводить до утворення в середовищі високого осмотичного тиску (гіпертонічний розчин) – спермії зморщуються і гинуть внаслідок зневоднення. Отже, необхідно чітко контролювати об’єми дистильованої води для приготування синтетичних середовищ.

Коли сперма зберігається поза організмом, внаслідок накопичення продуктів обміну речовин може змінюватися її осмотичний тиск, що в першу чергу впливає на виживаність сперміїв. Тому в розчинах під час розрідження сперми і проведення штучного осіменіння самок необхідно використовувати лише ізотонічні та запобігати контактові сперміїв з водою.

З приготуванням та використанням синтетичних середовищ для розрідження сперми існують свої аспекти, адже вони також впливають на якість сперми. Так, готувати синтетичне середовище необхідно за 15–20 хв до отримання та розрідження сперми, а використовувати не пізніше 3 годин з часу приготування (якщо не вдається провести розрідження сперми за 3 години, з часу приготування середовища, його не використовують, а готують інше). Даний момент є важливим оскільки деякі техніки штучного осіменіння свиноматок, з метою економії часу, готували середовище за день до отримання сперми та використовували його для розрідження. Спермії в такому середовищі не мали жодних шансів на виживаність.

Одним з факторів впливу на якість та виживаність сперми кнурів є співвідношення в ній солей (електролітів) та органічних сполук (неелектролітів), що потрапляють до складу сперми з секретами придаткових статевих залоз. Наявність у плазмі сперми великої кількості солей та різка зміна середовища у кислу сторону сприяє нейтралізації негативних електричних зарядів сперміїв внаслідок чого виникає їх аглютинація (склеювання).

 

Zіrchasta agljutinacіja spermіїv knura

Рисунок 3 – Зірчаста аглютинація сперміїв кнура

 

Аглютинація посилюється в кислому середовищі внаслідок накопичення великої кількості іонів водню. Вміст солей в секретах придаткових залоз впливає на їх кристалізацію, що є одним з діагностичних тестів стосовно ефективності використання сперми та кнура в цілому.

На якість сперми кнурів впливає рН середовища. Сперма кнура має лужну реакцію, тоді як синтетичні середовища – кислу. У кислому середовищі рухливість сперміїв знижується, а в лужному навпаки підвищується.
Виживаність сперміїв та тривалість їх зберігання за межами організму в першу чергу залежить від температури.

Саме за температури +17 С та відповідного синтетичного середовища можливе тривале зберігання сперми. При цьому необхідно запобігати різким перепадам температури від “+” до “–” , або навпаки та пам’ятати про можливість виникнення холодового удару (температурного шоку сперміїв) внаслідок якого виникає їх загибель. Тому, сперма від отримання до використання не повинна піддаватися різкій зміні температури. Допустимі зміни температури подано на рисунку (рис. 4).

Zmina temperatury spermy
Рисунок 4 – Зміна температури сперми (від отримання до використання)

 

Не менш негативний вплив на спермії здійснює і світло (ультрафіолетове, інфрачервоне та яскраве електричне). Доведено, що прямі сонячні промені вбивають спермії за 15–20 хв, або викликають їх пошкодження за короткотривалої дії.

Спермії кнурів надзвичайно чутливі до дії різних хімічних речовин. Навіть найменші концентрації або запах хімічних речовин негативно впливають на якість та виживаність спермії.

Токсичними для сперміїв також можуть бути окремі види гуми та вазелін.

Також негативний вплив на сперму здійснюють мікроорганізми та грибки. Ступінь мікробного забруднення сперми залежить від стану плідника, санітарно-гігієнічних умов під час отримання сперми її розрідження, зберігання та використання, підготовки плідників та матеріалів до отримання сперми. Отже, ми розглянули лише деякі фактори, що впливають на якість сперми кнурів-плідників, однак які є невід’ємною складовою для досягнення успіху в технології відтворення.

БАБАНЬ О.А. канд. вет. наук, консультант ТОВ “Текро“

Прочитано 6773 разів Відредаговано П'ятниця, 03 березня 2017 11:08

Схожі статті

  • ВПЛИВ ГОДІВЛІ НА ЯКІСТЬ СПЕРМИ КНУРІВ

    Давно відомий той факт, що повноцінний сперміогенез та активність прояву статевих рефлексів кнурів залежить від ряду чинників: умов утримання, параметрів мікроклімату, генетики, режиму експлуатації, темпераменту та головне повноцінної годівлі. 

    Сперміогенез – процес утворення, розвитку і дозрівання у самця статевих клітин – сперміїв. Даний процес розпочинається в ембріональний період, з часу статевої диференціації, коли гоноцити у складі зародків гонад дають початок сперматогоніям.

    Проте повноцінне утворення сперміїв розпочинається у самців після досягнення ними статевої зрілості. В свою чергу активність і якість сперми кнурів значною мірою залежать від біологічно повноцінної годівлі та правильного режиму їх використання. Тому тварини, яких використовують для парування, повинні бути клінічно здоровими, мати стійкі статеві рефлекси, відповідну вгодованість і виявляти високу статеву активність.

    Крім того відомо, що від повноцінної годівлі також залежить і час настання статевої і фізіологічної зрілості.

Отримуйте корисні новини!

Безкоштовно підпишіться та отримуйте нові корисні статті про свинарство раніше ваших конкурентів!

Залиште коментар

Поля із зірочкою (*) обов'язкові.

Контакти

Телефон блогу 1Тел. : +38 044 290 29 30

Телефон блогу 2Факс: +38 044 290 29 38

Пошта блогу/електронна адресаE-mail: pig@tekro.ua

Карта проїзду

04071, м. Київ, Україна, вул. Спаська, 5, оф. 60

Зворотній зв'язок